Skip to main content

IPNtv: Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowcyh

Archiwum IPN już po raz jedenasty zorganizowało konferencję archiwalną z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego, na której poruszana była tematyka dokumentacji pozaaktowej. Temat tegorocznej konferencji był ściśle związany z przypadającą  w tym roku 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Referenci omówili  stan zachowania, digitalizacji i opracowania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej obrazującej dramatyczne wydarzenia lat 1939–1945 w Polsce i na świecie. 

Sesji naukowej towarzyszyła promocja najnowszego wydawnictwa Archiwum IPN jakim jest dwutomowa publikacja pt. „Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej”, która jest owocem kilkunastoletniej pracy nad opracowaniem fotografii jednej z najważniejszych kolekcji fotografii historycznej. 

PROGRAM KONFERENCJI: 

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/767...