Przejdź do treści

Antoni Macierewicz: Wiele wskazuje na to, że Okrągły Stół i pierestrojka służyły budowie neosocjalizmu


Radio WNET - Antoni Macierewicz: Wiele wskazuje na to, że Okrągły Stół i pierestrojka służyły budowie neosocjalizmu