Skip to main content

Konfederacja czyli prawda o "patriotach" ze Sputnika

TV Republika program Doroty Kani
1. KONIEC SYSTEMU (ODC.156/1) - PRAWDA O "PATRIOTACH" ZE SPUTNIKA