Skip to main content

Panel naukowy "Wokół polityki historycznej"

IPNtvPL

Wokół polityki historycznej - panel dyskusyjny z udziałem dr. hab. Filipa Musiała, prof. Andrzeja Friszke i Bronisława Wildsteina. Moderacja: dr Jędrzej Lipski

Niemal dla wszystkich, dla których muzą jest Klio, termin „polityka historyczna” kojarzy się fatalnie. Wedle potocznych wyobrażeń jej obecność co najmniej ogranicza badawczą wolność, zmusza do utylitarnych poczynań, zmienia niezależnego członka cechu w realizatora propagandowych poczynań. A przecież – i to również jest oczywistość – istnieje. Sprowadza się, ujmując rzecz w największym uproszczeniu, do jednolitej, spójnej narracji, obejmującej najrozmaitsze historyczne wątki zarówno z historii odleglejszej, jak i tej najbliższej, ukazującej punkt widzenia zgodny z interesem danego państwa.