Skip to main content

Wstrząs w Kościele katolickim?

Pod koniec października 2019 roku opublikowano Dokument Końcowy Synodu dla Amazonii. 
Jest to wyjątkowy dokument w historii Kościoła Katolickiego✝️ - nie postuluje się w nim gwałtownych zmian, lecz powolną ewolucję i zwrócenie uwagi na współczesne, palące problemy współczesności, m.in.  przyszłe święcenia prezbiteratu dla diakonów,  kwestię posługi kobiet, definicję tzw. „grzechu amazońskiego” czy opracowanie odrębnego rytu dla ludów amazońskich. Na podstawie tego dokumentu Ojciec Święty Franciszek przygotuje podsumowującą Synod adhortację apostolską. 
Jak wpłynie to na przyszłość Kościoła w Polsce i na świecie?
W "Rozróbach u Kuby" z Jakubem Morozem rozmawiali na ten temat:
✅Paweł Milcarek - redaktor naczelny kwartalnika "Christianitas"
✅Tomasz Rowiński,  historyk idei, publicysta z portalu "Christianitas" oraz
✅Paweł Grad - filozof
✅Ojciec Profesor Jarosław Kupczak OP