Skip to main content

„Czołgi na ulice”, „Ku*wa, ludzi zabiłem!” - dotąd niepublikowane nagrania z pacyfikacji Gdańska

IPNtv Gdańsk: Czołgi na ulicach Gdańska [stan wojenny]
Film zrealizowany przez Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku w celu upamiętnienia 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Pomysł i scenariusz: Robert Chrzanowski
Współpraca: Justyna Pazda
Montaż: Barnin Rej
Wystąpił Lech Regliński. Rozmowę przeprowadził Piotr Brzeziński.
W filmie wykorzystano archiwalne fotografie i nagrania z zasobu Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz Archiwum Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku.
Muzyka: Anna's Theme, Scott Buckley - www.scottbuckley.com.au. Utwór dostępny na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)