Przejdź do treści

IPNtv: Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej


Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na dyskusję wokół pierwszego tomu publikacji Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej  w opracowaniu Aleksandry Namysło i Martyny Grądzkiej-Rejak.

W dyskusji udział wzięli:

dr Aleksandra Namysło – redaktor tomu (Instytut Pamięci Narodowej)
dr Martyna Grądzka-Rejak – redaktor tomu (Instytut Pamięci Narodowej)
dr Mateusz Szpytma – wiceprezes IPN
Prowadzenie: dr hab. prof. UG Grzegorz Berendt