Skip to main content

Przelot nad budowaną obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego - grudzień 2019

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi ekspresowej S17 Warszawa – Hrebenne (granica z Ukrainą), obwodnica Tomaszowa Lubelskiego. Budowa jednojezdniowej (docelowo dwujezdniowej) drogi ekspresowej (klasy S). Połączenia proj. drogi S17 z istniejącym układem drogowym umożliwią węzły: Tomaszów – Północ (wraz z przełożeniem DW 850 – wiadukt ponad proj. S17), Tomaszów -Południe (w tym wiadukt ponad proj. S17), oraz skrzyżowania na początku i na końcu proj. S17. Powstanie estakada w dolinie rzeki Sołokiji, mosty, wiadukty, przepusty i przejazdy drogowe. Komunikację lokalną zapewnią drogi dojazdowe (o łącznej długości 13,8 km) z włączeniami do istniejącego lub projektowanego układu drogowego.

Podstawowe parametry techniczne:

    klasa drogi S 1/2 (docelowo S 2/2)
    prędkość projektowa – 100 km/h
    prędkość miarodajna – 110 km/h
    szerokość pasa ruchu – 3,50 m
    szerokość pasa awaryjnego – 2 m (docelowo 2,5 m)
    podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – (docelowo 5 m)
    podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m
    obciążenie -115 kN/oś