Skip to main content

Dobiega końca budowa odcinka trasy S5 - Aleksandrowo-Tryszczyn - przelot nad budowaną trasą

Droga ekspresowa S5 to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. Trasa biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju. Droga S5 przebiegać będzie od autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do Mielna na granicy
z Wielkopolską.
Zakres robót objętych umową:
klasa drogi - S o prędkości projektowej 120 km/h
obciążenie nawierzchni - 115kN/oś
ilość jezdni - 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo 2x3)
szerokość pasa ruchu - 3,5 m, szerokość pasa awaryjnego - 2,5m,
szerokość pasa dzielącego z opaskami - 12,00 m, (docelowo 5,0 m)
W dniu 31 grudnia 2019 r. GDDKiA w Bydgoszczy oddała do użytku 14,7 km drogi ekspresowej S5 (odcinek 3)