Przejdź do treści

Trwa budowa trasy S7 Warszawa - Grójec, przelot nad odcinkiem C


Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 – długość odcinka ok. 7,9 km”  

    Umowa nr 40/2017 z dnia 17.08.2017 r.

    Długość: ok. 7,885 km

    Wykonawca Robót: Mota-Engil Central Europe S.A.

    Wartość kontraktu: 203 449 067,60 zł brutto

    Parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu

    Węzły drogowe: w. Tarczyn Południe

    Obiekty inżynierskie: 10 wiaduktów, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową

Cała projektowana trasa w przeważającej części prowadzona jest całkowicie nowym korytarzem. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się budowę drogi ekspresowej o długości ok. 29 km, budowę równoległych dróg lokalnych i dojazdowych oraz przebudowę odcinków istniejących dróg publicznych (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne) kolidujących z projektowanym przebiegiem drogi ekspresowej. Planowane zakończenie inwestycji: kwiecień 2021