Przejdź do treści

Wizualizacja drogi ekspresowej S3 od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ w woj. dolnośląskim


Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) – Lubawka (granica państwa). Stanowi część projektowanej trasy Świnoujście – Szczecin – Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra – Legnica – Jawor – Bolków – Kamienna Góra – Lubawka i część Central European Transport Corridor (CETC-ROUTE65) łączącego Skandynawię przez porty Świnoujście – Szczecin z północnymi Włochami przez Czechy i Austrię. Odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach: jaworskim, wałbrzyskim i kamieniogórskim, na terenach gmin: Bolków, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Marciszów i Kamienna Góra.

Zakres robót obejmuje:

Budowę drogi ekspresowej o długości ok. 16,1 km i przekroju 2x2 pasy ruchu + pas awaryjny

Budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): w rejonie km 50+390 strona lewa i km 50+350 strona prawa – MOP-y rodzaju I oraz koncepcję rozbudowy tych MOP-ów do MOP-ów rodzaju II (obie strony);

Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową S3;

Budowę dróg innych niż droga ekspresowa S3 (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa łączników, budowa dróg obsługujących tereny przyległe, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe);

Budowę lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;

Planowany termin zakończenia budowy trasy: sierpień 2023