Skip to main content

IPNtv: Refleksje o Jałcie - dyskusja panelowa

W 75. rocznicę konferencji wielkich mocarstw w Jałcie na Krymie – znanej powszechnie jako konferencja jałtańska – Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na dyskusję panelową „Refleksje o Jałcie”.

W dyskusji udział wzięło troje znakomitych historyków: 
► prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
► prof. Marek Kornat
► prof. Tadeusz Wolsza
​► dr hab. Waldemar Grabowski - prowadzący. 

Na spotkanie zapraszamy 10 lutego 2020 (poniedziałek), o godz. 17:00, do Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

* * *

W styczniu 1945 r. Armia Czerwona rozpoczęła wielką ofensywę, która w krótkim czasie doprowadziła do  zajęcia  całości  terytorium  II  Rzeczypospolitej. 4–11 lutego 1945 r. na Krymie odbyła się konferencja wielkich mocarstw – Wielkiej Brytanii, Stanów  Zjednoczonych  oraz  Związku  Sowieckiego. Jednym  z  tematów  obrad  była  „sprawa  polska”. Wielkie mocarstwa uzgodniły wówczas powołanie w  Polsce Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej – miał nim być zreorganizowany Rząd Tymczasowy. Sprawom konferencji jałtańskiej poświęcono obrady Krajowej Rady Ministrów i Rady Jedności Narodowej 15 lutego w Podkowie Leśnej. Kolejne obrady toczyły się 21–22 lutego. RJN – mimo jednostronności uchwał jałtańskich – postanowiła je przyjąć, „pragnąc  w  nich  widzieć  w  dzisiejszej  rzeczywistości możliwość ratowania niepodległości Polski, uniknięcia dalszego niszczenia Narodu oraz stworzenia podstawy do organizacji własnych sił i do prowadzenia przyszłej samodzielnej polityki polskiej”.