Skip to main content

IPNtv: Tajemnice Wywiadu - Tajemnice gen. Włodzimierza Zagórskiego

Zapraszamy na dyskusję poświęconą polskiemu wywiadowi i kontrwywiadowi w XX wieku. Spoktanie pt. "Tajemnice generała Włodzimierza Zagórskiego - wywiad austro-węgierski, Piłsudski i Legiony. 

W dyskusji udział wzięli:
► Łukasz Ulatowski
► Witold Gadowski 

Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

#IPN #Włodzimierz #Zagórski
IPNtv, IPN
Instytut Pamięci Narodowej
generał Włodzimierz Zagórski