Skip to main content

Wystąpienie ministra Mariusza Kamińskiego / 13.02.2020


Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra – Członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych – Mariusza Kamińskiego (druki nr 205 i 206