Skip to main content

Zwiększamy poziom kontroli na granicach i lotniskach

Mateusz Morawiecki po odprawie z wojewodami w MSWiA. W poniedziałek odbyło się spotkanie premiera z ministrem zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym i szefem MSWiA, a także odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z wojewodami i z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi.