Skip to main content

Dyrektor Jacek Pawławicz - co wydarzy się na Rakowieckiej 1 marca


Jan Przemyłski rozmawia z Jacekiem Pawłowiczem – działaczem opozycji demokratycznej w czasach PRL, dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie