Skip to main content

IPNtv: Wywiad i kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych - Historia zza kulis


Wywiad i kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych – spotkanie z cyklu „Historia zza kulis" – Warszawa, 10 marca 2020

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki zaprasza na rozmowę z cyklu „Historia zza kulis”, poświęconą wywiadowi i kontrwywiadowi Narodowych Sił Zbrojnych.

Gościem Rafała Dudkiewicza był dr Sebastian Bojemski.

Spotkanie odbyło się:
10 marca (wtorek) o godz. 17:30 w Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

#historia #IPN #kontrwywiad 

Instytut Pamięci Narodowej
IPN, IPNtv
Historia zza kulis
Wywiad i kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych
Przystanek Historia