Przejdź do treści

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką


IPNtv Białystok: Spot-Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Dzień 24 marca to data symboliczna. Tego dnia w 1944 r. Niemcy zamordowali Józefa Ulmę z Markowej na Podkarpaciu, jego ciężarną żonę Wiktorię, szóstkę małoletnich dzieci, a także ośmioro ukrywanych przez rodzinę Żydów z rodzin Didnerów, Grünfeldów i Goldmanów. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa  obowiązywało rozporządzenie, które przewidywało karę śmierci za wszelką pomoc udzielaną Żydom. Wiele polskich rodzin zapłaciło najwyższą cenę za  ich ratunek, stawką było życie, działali oni bardzo często w strachu przed sąsiadami „szmalcownikami”, którzy mogli ich wydać. W zniewolonej Polsce, w ramach struktur Polskiego Państwa Podziemnego działała niespotykana gdzie indziej Rada Pomocy Żydom „Żegota”. Był to fenomen na skalę światową, jej jedynym zadaniem było udzielanie pomocy Żydom skazanym przez hitlerowskie Niemcy na śmierć.