Skip to main content

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Piotra Pawlukiewicza w Warszawie

Msza pogrzebowa śp. ks. Piotra Pawlukiewicza, ze względu na stan epidemii, była ograniczona do 5 osób. Duchownego pożegnał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.  Ks. Piotr Pawlukiewicz został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim, w grobowcu kapłanów Archidiecezji Warszawskiej. Metropolita warszawski kard. Nycz zaprasza wszystkich chcących pożegnać ks. Pawlukiewicza na mszę św. do kościoła akademickiego św. Anny w pierwszą niedzielę po ustaniu epidemii, na godz. 15:00.

""Przeciwieństwem miłości jest obojętność" – mówił ks. Piotr Pawlukiewicz. Dziś jest Jego ostatnie pożegnanie – chciałbym uczestniczyć osobiście, jak wielu z Was, ale z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo pomódlmy się w naszych domach, czas na wizytę na Powązkach jeszcze przyjdzie" – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.