Przejdź do treści

Rozmowa z Eleonorą Evi, eurodeputowaną Ruchu 5 Gwiazd z Mediolanu. Rozmawia Mateusz Kochanowski


Rozmawia Mateusz Kochanowski.

Eleonora Evi : Na pewno Unia Europejska nie pokazała się od najlepszej strony podczas tego kryzysu. Wywołało to wzrost sentymentów antyeuropejskich u obywateli Europy, jak również u obywateli Włoch. Moim zdaniem jest to oczywiste. Problem polega na tym, że UE musi się zreformować, aby móc skutecznie reagować na podobne kryzysy w przyszłości. Państwa członkowskie muszą wykazać umiejętność współpracy w czasach kryzysów, to byłby dowód na to, że, Unia Europejska nadal istnieje. W przeciwnym razie dojdzie do fragmentacji tego projektu i jego całkowitej porażki. Osobiście nie chciałabym tego, ponieważ naprawdę wierzę, że wszyscy zjednoczeni w Unii Europejskiej, moglibyśmy w przyszłości być bardziej przygotowani do stawienia czoła globalnym wyzwaniom, kryzysom klimatycznym, migracyjnym i gospodarczym. Powinniśmy stworzyć więcej miejsc pracy dla ludzi, niestety, do tej pory starania nie przynoszą pożądanych rezultatów. Wciąż mamy 120 milionów ludzi bez pracy, żyjących w ubóstwie. Teraz albo nigdy. Europa stoi przed historycznym momentem, musi udowodnić, że jest odważnym projektem, w przeciwnym razie się rozpadnie.