Skip to main content

Katyń - relacja świadka sowieckiej zbrodni Stanisława Swianiewicza
1. IPNtv: Katyń - pierwsze ślady zbrodni - Stanisław Swianiewicz
2. IPNtv: Prolog – przygotowania do zbrodni - Stanisław Swianiewicz
3. IPNtv: Rozładowywanie obozu i cudowne ocalenie - Stanisław Swianiewicz

Prezentujemy Państwu fragment niepublikowanego dotąd wykładu prof. por. Stanisława Swianiewicza - niedoszłej ofiary Katynia, świadka sowieckiej zbrodni z kwietnia 1940 r.

W związku z obchodzoną w tym roku 80. rocznicą Zbrodni Katyńskiej białostocki oddział IPN przygotował wydawnictwo płytowe (CD) pt. „Sprawa Katynia. Wykład profesora Stanisława Swianiewicza” zawierające polsko- i angielskojęzyczny niepublikowany dotąd wykład prof. Swianiewicza.
Płytom towarzyszy książeczka (32 s.) zawierająca wstęp autorstwa prof. Tadeusza Wolszy pt. „Świadek z pierwszej ręki – prof. por. Stanisław Swianiewicz” odnoszący się do roli uczonego w wyjaśnianiu i utrwalaniu prawdy o zbrodni katyńskiej oraz biogram Profesora pt. „Stanisław Swianiewicz – sowietolog, ekonomista, historyk idei”, ilustrowany zdjęciami rodzinnymi, przygotowany przez Sebastiana Nowakowskiego i prof. Marię Swianiewicz-Nagięć.