Skip to main content

Granatnik jednorazowy w polskim systemie walki


Przeciwpancerny granatnik jednorazowy - jego miejsce w systemie walki Wojska Polskiego i korzyści płynące z wprowadzenia tego typu uzbrojenia do wyposażenia - komentarz redaktora Jakuba Palowskiego.