Skip to main content

IPNtv Kraków: Karły - film dokumentalny.


27 kwietnia 1960 r. mieszkańcy Nowej Huty stanęli w obronie skromnego, drewnianego krzyża, będącego symbolem wiary i wolności. Przez miasto przetoczyła się fala ulicznych zamieszek. Wzięły w nich udział tysiące ludzi. Odziały ZOMO przystąpiły do brutalnego rozpędzania demonstrantów. Z okazji 60 rocznicy tych wydarzeń Oddział IPN w Krakowie przygotował film dokumentalny, w którym można będzie m.in. usłyszeć relacje bezpośrednich uczestników tamtych wydarzeń. 

Scenariusz: Bogumił Godfrejów, dr Wojciech Paduchowski
Konsultacje naukowe
dr Wojciech Paduchowski

Realizacja.
Bogumił
 Godfrejow

Dźwięk na planie
Krzysztof Ridan, Muzyka

Wystąpili
Czesław Boruta ur. 1941 r., 
Zbigniew Szczupacki ur. 1947 r.,
Marcin Szczupacki ur. 1975 r.

dr Wojciech Paduchowski 
Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie