Skip to main content

Kiedy Józef Cyrankiewicz odrąbywał ręce poznaniakom


Nasza historia jest pełna interesujących wątków dotyczących ludzi i zdarzeń. Historia jest również fascynująca, ponieważ ciągle odkrywamy jej nowe nieznane dotychczas karty. 28 czerwca 1956 r. jest dla poznaniaków i Wielkopolan datą szczególną. Tego dnia w Poznaniu robotnicy miejscowych zakładów pracy wyszli na ulice miasta, by zaprotestować przeciwko niesprawiedliwości, łamaniu praw pracowniczych oraz zakłamaniu władz komunistycznych. Pokojowa manifestacja, która zgromadziła na głównym placu miasta około stu tysięcy osób, pokazała, że społeczeństwo nie godzi się z panującym porządkiem prawnym i społecznym, funkcjonującym w ówczesnych realiach PRL. Z upływem czasu pokojowa początkowa manifestacja przekształciła się w zbrojne starcie części manifestujących z siłami Urzędu Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wojska. Przywołując w pamięci te wydarzenia, kojarzymy je najczęściej z postacią Romka Strzałkowskiego, który stał się symbolem ofiary życia dziecka złożonej na ołtarzu wolność. Powstanie poznańskich robotników kojarzymy również ze słynnym przemówieniem Józefa Cyrankiewicza i „odrąbywaniem ręki” tym, którzy podniosą ją na władzę ludową. A jak było naprawdę?

IPNtv Poznań: Kiedy Józef Cyrankiewicz odrąbywał ręce poznaniakom
Instytut Pamięci Narodowej,
IPNtv, IPN,
Historia Polski,
Historia,
Historia online,
Lekcje online,
edukacja online,
podziemie niepodległościowe,
Historia Poznania,
Historia Wielopolan,
Urząd Bezpieczeństwa,
Romek Strzałkowski,
Roman Strzałkowski,
śledzono w PRL,
czasy PRL,
Poznań PRL

#Historia #PRL #IPNtv