Skip to main content

Refleksje smoleńskie - film

"Refleksje smoleńskie". Wypowiadali się: Alicja Kowalczyk, Andrzej Gwiazda, Piotr Gierszewski, Grzegorz Strzelczyk, Andrzej Jaworski, Jacek Teodorczyk, ks. infułat Stanisław Bogdanowicz. Tv Trwam 2010