Przejdź do treści

"Zaczęło się piekło"


IPNtv Białystok: 8 maja 1945 r. - zakończenie II wojny światowej [SPOT]

Największy konflikt w dziejach ludzkości dobiegł końca 8 maja 1945 r., jednak dla Polski rozpoczął się wtedy okres walki z nowym, sowieckim okupantem, który już od momentu ponownego wkroczenia na ziemie polskie zwalczał wszelkie dążenia do pełnej niepodległości. Rozpoczął się okres aresztowań, przesłuchań, tortur i mordów na żołnierzach polskiego podziemia antykomunistycznego. Często w tym celu Sowieci wykorzystywali więzienia, w których nie tak dawno to Niemcy mordowali Polaków.