Skip to main content

Dzień Sapera i potrzeba inżynieryjnej modernizacji


Przy okazji Dnia Sapera przypadającego 16 kwietnia, redaktor Jakub Palowski analizuje rolę, zadania oraz obecną sytuację sprzętową Wojsk Inżynieryjnych. Są one istotne nie tylko z punktu widzenia działań czysto militarnych, ale również bezpieczeństwa obywateli, czego dowodem są zarówno akcje realizowane przez patrole rozminowania, jaki i udział saperów w usuwaniu skutków klęsk naturalnych, czy obecnie prowadzone działania w ramach zwalczania pandemii Covid-19.