Przejdź do treści

Wizualizacja przyszłej S3 na odcinku Kamienna Góra – Lubawka


Zapraszamy na wirtualną podróż końcowym odcinkiem drogi ekspresowej S3. Za dwa lata ułatwi dojazd do granicy z Czechami. 

Inwestycja obejmuje budowę drogi ekspresowej o długości 15,3 km, o przekroju 2x2 pasy ruchu oraz budowę węzłów drogowych: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną 24 obiekty mostowe i 13 przepustów ekologicznych, o łącznej długości 7,9 km i łącznej powierzchni obiektów 106 700 m2. Obiekty inżynierskie:

    11 obiektów w ciągu drogi S3

    6 obiektów węzłowych

    4 wiadukty nad drogą S3 w ciągu dróg lokalnych

    3 przejazdy gospodarcze pod drogą S3 dla dróg lokalnych

    13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów

Pięć obiektów na odcinku drogi ekspresowej S3 Kamienna Góra - Lubawka (granica państwa) zostanie zrealizowanych z wykorzystaniem metody nasuwania podłużnego. Ich długość waha się od 435 do 590 m.

Łączna długość wiaduktów w ciągu tego odcinka drogi ekspresowej S3 wynosi ok. 3,7 km, co stanowi ok. 24% długości całego zadania.

Planowany termin zakończenia budowy odcinka - początek 2022