Skip to main content

Sędzia SN Piotr Prusinowski w niewybredny sposób prowokuje p.o. I prezesa SN Kamila Zaradkiewicza. Cz. 2


Zapisy dźwięku z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sadu Najwyższego, które ma wybrać kandydatów na I prezesa tego sądu, opublikowano dziś na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Słuchając taśm, możemy dowiedzieć się, jak zachowywali się niektórzy sędziowie. Na "gwiazdę" posiedzenia wyrósł Piotr Prusinowski, który w pewnym momencie nerwowo krzyczał do sędziów: "Coś Wam się pomieszało tutaj!".