Skip to main content

Sakiewicz / Czarnecki / Libicki / Borowski

TV Republika program Tomasza Sakiewicza
1. Grodzki pragnie zostać prezydentem? - J. F. Libicki(PSL), R. Czarnecki(PiS) | PolitycznaKawa 1/3
2. Kwestionowanie kluczowych inwestycji lobbingiem? - J. F. Libicki(PSL), R. Czarnecki(PiS) | PolitycznaKawa 2/3
3. Protest o natychmiastowe wybory - A. Borowski | PolitycznaKawa 3/3