Przejdź do treści

IPNtv: Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945


Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na dyskusję online wokół książki Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945 pod redakcją Tomasza Domańskiego i Edyty Majcher-Ociesy.

W dyskusji uczestniczyli:
dr Tomasz Domański – Delegatura IPN w Kielcach
dr hab. Edyta Majcher-Ociesa – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr Maciej Korkuć – IPN Kraków 
Prowadzenie: dr Marcin Przegiętka – Biuro Badań Historycznych IPN
W badaniach historycznych na temat polityki okupacyjnej Rzeszy Niemieckiej na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej istotną rolę odgrywają różne aspekty aktywności tzw. policji granatowej – powołanej przez Niemców do życia na terenie Generalnego Gubernatorstwa w grudniu 1939 r. Tych zagadnień dotyka również oddawany do rąk Czytelników tom zatytułowany: Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945, pod redakcją Tomasza Domańskiego i Edyty Majcher-Ociesy. Jest on pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez IPN w grudniu 2016 r. W poszczególnych artykułach badacze poruszają szereg węzłowych zagadnień związanych z powstaniem i działalnością policji granatowej w latach 1939–1945 aż do opisu losów funkcjonariuszy po zakończeniu II wojny światowej. Między innymi Maciej Korkuć porusza kwestie państwowo-prawnego usytuowania granatowej policji oraz jej funkcjonowania w ramach niemieckiej Ordnungspolizei w czasie wojny. Sebastian Piątkowski pochyla się nad wizerunkiem „granatowych” policjantów w niemieckiej polskojęzycznej prasie okupacyjnej. Tomasz Domański analizuje natomiast zadania i działania policji granatowej na terenie Kreishauptmannschaft Kielce.