Skip to main content

NASZ NEWS / Prezes Obajtek: przez cały czas pandemii Orlen utrzymuje niskie ceny paliw by stabilizować gospodarkę

Prez. Obajtek: przez cały czas pandemii Orlen utrzymuje niskie ceny paliw by stabilizować gospodarkę