Skip to main content

Prof. Włodzimierz Gut: Szwedzi schrzanili sprawę z pandemią

Radio WNET - Prof. Włodzimierz Gut: Szwedzi schrzanili sprawę z pandemią. Następna fala zależy od wygaszenia obecnej pandemii