Skip to main content

Dyskusja nad preambułą konstytucji konfederacji europejskiej

22 maja 2020 Stowarzyszenie Twórcy dla Rzeczypospolitej zorganizowało konferencję poświęconą dyskusji nad preambułą do potencjalnej konstytucji federacji europejskiej autorstwa prof. Davida Engelsa. Stowarzyszenie zrzesza intelektualistów i artystów o przekonaniach konserwatywnych i republikańskich. Pandemia ożywiła dyskusję na temat kształtu Unii Europejskiej. Dyskusja toczy się między unionistami czyli zwolennikami budowy ponadnarodowego europejskiego państwa a konfederatami, którzy opowiadają się za Europą jako ścisłą konfederacją państw narodowych. Stowarzyszenie Twórcy dla Rzeczypospolitej reprezentuje to drugie stanowisko. Głos Stowarzyszenia jest bardzo ważny, gdyż przeczy on lansowanemu, nieprawdziwemu przekonaniu, że środowiska konserwatywne i republikańskie nie mają spójnej narracji co do kierunku rozwoju Europy. 
Prezentujemy fragmenty wystąpień prof. Zdzisława Krasnodębskiego, dr Justyny Schulz, dyr. Instytutu Zachodniego, pomysłodawczyni preambuły,   prof. Davida Engelsa, autora preambuły  i prof. Ryszarda Legutki.