Skip to main content

Nowelizacja ustawy o IPN w kontekście międzynarodowym


Nowelizacja ustawy o IPN w kontekście międzynarodowym (Fundacja im. Janusza Kurtyki)
Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia debaty online pt. "Nowelizacja ustawy o IPN w kontekście międzynarodowym", która jest trzecią dyskusją z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0". 

Zaproszeni Goście podejmą dyskusję w szczególności na temat:

- aktualnej konstrukcji prawnej ustawy i jej skutków w kontekście rozliczania zbrodni komunistycznych;
- krajowego i międzynarodowego odbioru polskich prac nad nowelizacją ustawy, potencjalnych reakcji partnerów zagranicznych;
- projektów nowelizacji ustawy o IPN z 2018 i 2020 r. - podobieństwa i różnice z punktu widzenia wizerunku państwa polskiego zagranicą.

W debacie wezmą udział: 

• prokurator Jacek Wygoda 
(sędzia Sądu Najwyższego, były dyrektor Biura Lustracyjnego IPN)

• prof. Ireneusz Cezary Kamiński
(prawnik, Instytut Nauk Prawnych PAN)

• dr hab. Bogusław Kopka
(historyk, Fundacja im. Janusza Kurtyki)

• Marek Skulimowski
(dyplomata, Prezes i Dyrektor Wykonawczy Fundacji Kościuszkowskiej)

Dyskusję poprowadzi: red. Tadeusz Płużański (publicysta, prezes Fundacji "Łączka") - pierwszy dziennikarz, który nagłośnił sprawę przedawnienia zbrodni komunistycznych z dniem 1 VIII 2020 r.