Skip to main content

NASZ NEWS / SLD robi konferencję prasową w sprawie Konwencji Stambulskie,j ale fakty zakrzykuje i wypiera

SLD robi konferencję prasową w sprawie Konwencji Stambulskie,j ale fakty zakrzykuje i wypiera