Skip to main content

Najważniejszą wartością jest suwerenność, niepodległość, niezależność i wolność Białorusi


Mateusz Morawiecki po spotkaniu z opozycją nt. Białorusi. W środę przedstawiciele wszystkich sejmowych ugrupowań spotkali się, przyjmując zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego, by dyskutować o sprawie Białorusi. Szef rządu podziękował politykom za obecność na spotkaniu, wyrażając zarazem nadzieję na zaangażowanie się w tę kwestię całej polskiej sceny politycznej.

- Sprawa Białorusi przekracza prawdopodobnie jedną lub więcej kadencji parlamentu. Wiemy dokładnie jak długo ciągną się niezałatwione sprawy na Ukrainie. W takich okolicznościach Polska, rząd polski wraz z opozycją ma obowiązek dbać o polskie interesy - powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu prezes Rady Ministrów. 
Podczas spotkania, jego uczestnicy, ponad podziałami politycznymi, byli zgodni, że najważniejszą wartością jest suwerenność, niepodległość, niezależność i wolność Białorusi. Premier po wspólnych rozmował poinformował, że uczestnicy "w ogromnej większości" zgodzili się także z tym, że działania Polski w sprawie Białorusi są "bardzo właściwe".

Premier Morawiecki zaznaczył, że wkrótce dojdzie - w temacie Białorusi - do spotkania w europarlamencie wszystkich europarlamentarzystów z Polski z różnych frakcji.