Skip to main content

Relacje polsko-białoruskie (Fundacja Kurtyki)


W dniu 27 sierpnia 2020 roku odbyła się debata online pt.: „Współczesne wyzwania stosunków polsko-białoruskich.” Sytuacja na Białorusi po wyborach prezydenckich jest bardzo dynamiczna. Białorusini starają się wywalczyć należną sobie wolność. Po wielu latach rządów Alaksandra Łukaszenki, społeczeństwo chce dokonać zmian, a przede wszystkim postuluje o wolne i uczciwe wybory. Jaki wpływ ma obecna sytuacja na Białorusi na relacje z Polską? Jak wygląda historia relacji obu państw w kontekście stosunków międzynarodowych ? Jaką role odgrywa w tej sytuacji Federacja Rosyjska?

Te zagadnienia i wiele innych podjęli nasi goście dyskusji:

  • Agnieszka Romaszewska-Guzy - dyrektor Telewizji Biełsat
  • p. Kamil Kłysiński - Ośrodek Studiów Wschodnich - OSW
  • prof. Aleksander Krawcewicz - Centrum Studiów Białoruskich, Studium Europy Wschodniej UW
  • dr Jakub Olchowski - Instytut Europy Środkowej

Debatę poprowadzi:

  • •dr Andrzej Szabaciuk - Instytut Europy Środkowej