Skip to main content

Mateusz Morawiecki i Swiatłana Cichanouska1. Mateusz Morawiecki i Swiatłana Cichanouska na spotkaniu ze studentami na Uniwersytecie Warszawskim
2. Mateusz Morawiecki i Swiatłana Cichanouska podczas spotkania z mniejszością białoruską