Skip to main content

Paweł Piekarczyk i Jerzy Różalski z Detroit


Jerzy Różalski jest polonijnym dziennikarzem z Detroit. Prowadzi cotygodniową, dwugodzinną audycję "Polskie Rozmaitości", której byłem gościem. Radio polonijne prowadzi od lat 70. Pracował dla Wolnej Europy i dla Głosu Ameryki. Relacjonował pielgrzymki Jana Pawła II do USA.