Skip to main content

Paweł Piekarczyk rozmawia z Jolantą Gmurowską - dyr. Polskiej Szkoły w Sterling Heists, Michigan


Paweł Piekarczyk rozmawia z Panią Jolantą Gmurowską - dyrektorem Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza w Sterling Heists, Michigan na przedmieściach Detroit.

Szkoła istnieje już od 50. lat.

Pani Dyrektor mówi o realiach pracy szkoły polonijnej - warto posłuchać.