Skip to main content

Jacek Saryusz-Wolski o scenariuszach powiązania budżetu UE z praworządnością

Jacek Saryusz-Wolski, poseł do Parlamentu Europejskiego o scenariuszach powiązania budżetu UE z praworządnością. Rozmawia Jan Przemyłski