Skip to main content

Min Wójcik: Marszałek Czarzasty powinien być w Sejmie i głosować a nie podburzać tłum do protestów


Min Wójcik: Marszałek Czarzasty powinien być w Sejmie i głosować a nie podburzać tłum do protestów.