Skip to main content

Kłamliwa kariera McCarricka / Podczas wojny bezpieczniej było być żołnierzem niż księdzemTV Republika
1. Podczas wojny bezpieczniej było być żołnierzem niż księdzem-I.Bender | KulisyManipulacji odc.328 1/2
2. Kłamliwa kariera McCarricka - Iwo Bender | Kulisy Manipulacji odc. 328 2/2