Przejdź do treści

Kłamliwa kariera McCarricka / Podczas wojny bezpieczniej było być żołnierzem niż księdzemTV Republika

1. Podczas wojny bezpieczniej było być żołnierzem niż księdzem-I.Bender | KulisyManipulacji odc.328 1/2

2. Kłamliwa kariera McCarricka - Iwo Bender | Kulisy Manipulacji odc. 328 2/2