Przejdź do treści

W jaki sposób SB próbowała dotrzeć do Grup Oporu „Solidarni”? Jaką rolę odegrał w tym mjr Marian Pękalski vel Kotarski?


Kontrwywiad SB vs. Grupy Oporu „Solidarni” – cykl Tajemnice bezpieki [DYSKUSJA ONLINE]
Rozmawiają:
▪ Włodzimierz Domagalski – historyk, publicysta, działacz podziemnej „Solidarności Walczącej”, autor demaskatorskiego artykułu nt.  „Towarzysz porucznik idzie do podziemia" („Uważam Rze", nr 25 z 2013)
▪  Piotr Rzewuski - działacz Grup Oporu Solidarni, szef tzw. grupy grochowskiej
▪ Waldemar Różycki - były szef grupy specjalnej Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego „S” , współpracującej z Grupami Oporu „Solidarni”
▪ Wojciech Sawicki – historyk
🎤 Prowadzenie: Piotr Woyciechowski.