Skip to main content

[18+] Piekło "Kobiet" na ulicach Warszawy - nasz reportaż z manifestacji zwolenników aborcji


Zdjęcia zarejestrowane podczas manifestacji 13.12.2020 w Warszawie.