Przejdź do treści

PIOTR NISZTOR - Śledczym Okiem: Co dalej z polską zbrojeniówką, czyli kto się boi Służby Kontrwywiadu Wojskowego?


PIOTR NISZTOR - Śledczym Okiem: Co dalej z polską zbrojeniówką, czyli kto się boi Służby Kontrwywiadu Wojskowego?

W najnowszym Śledczym Okiem redaktor Piotr Nisztor porusza temat problemów polskiego sektora zbrojeniowego, koniecznej reformy oraz wydatków z Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG). Opowiada również o kulisach działań Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Przekonuje, że powinna ona odzyskać nadzór nad sektorem zbrojeniowym (obecnie sprawuje go Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) i uzyskać uprawnienia śledcze, co pozwoliłoby kontynuować prowadzenie postępowań już po złożeniu zawiadomienia do prokuratury. Obecne przepisy na to nie pozwalają.

Oprócz tego red. Nisztor opowiada o wpływowym byłym esbeku płk Zbigniewie M., który był jednym ze świadków w sprawie tzw. gangu przebierańców, czyli fałszywych pracowników służb specjalnych. Należał on do grona najbardziej zaufanych ludzi gen. Krzysztofa Bondaryka, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podobnie jak płk F, były esbek, który prowadził jedną z najważniejszych operacji kontrwywiadowczych III RP, zakończoną aresztowaniem najgroźniejszego rosyjskiego nielegała działającego w Polsce.