Skip to main content

"Polityczna kawa" Tomasz Sakiewicz - Czarnecki / Bartoszewski / Kożuszek / Rusiński

TV Republika program Tomasza Sakiewicza

1. Kamil wygrał, hymnu nie było - R. Czarnecki (PiS), W. T. Bartoszewski (PSL) | Polityczna Kawa 1/3

2. Nowy sufler w teatrze - R. Czarnecki (PiS), W. T. Bartoszewski (PSL) | Polityczna Kawa 2/3

3. Konsekwencje zamieszek w USA - M. Kożuszek, M. Rusiński | Polityczna Kawa 3/3