Skip to main content

Joanna Borowiak: nie mówmy o straconym pokoleniu w kontekście nauki zdalnej wymuszonej przez COVID