Skip to main content

Anna Paluch: poprawki czy preambuły do ustaw ratyfikacyjnych nie są praktykowane